Blog

27 February 2024
Nivelurile lingvistice pe întelesul tuturor
Nivelurile lingvistice sunt reglementate și definite de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CECRL) . Acest cadru de referință evaluează și compară competențele de ascultare, citire, exprimare orală și scrisă în Europa. Conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi , există șase niveluri lingvistice:
A1 - Începător A2 - Cunoștințe de bază B1 - Utilizarea avansată a limbii B2 - Utilizarea independentă a limbii C1 - Competențe lingvistice specializate C2 - Aptitudini aproape de limbă maternă
Toate nivelurile dintr-o privire:
Vezi mai multe
Contactează-ne