Politica de confidențialitate
Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, adresa, identificatori online etc.

Cu ocazia vizitării și înregistrării pe site-ul nostru vom colecta date cu caracter personal despre dumneavoastră. Considerăm că este important să vă informăm despre modul în care vom folosi datele dumneavoastră personale pe care le împărtășiți cu noi. Astfel:

Ce tipuri de date personale colectăm?

Datele personale colectate despre dumneavoastră se referă la nume, prenume, e-mail, număr de telefon, data nașterii.

În ce scop colectăm datele personale?

Datele colectate și amintite la punctul 2 sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Îmbunătățirea funcționalității site-ului nostru și pentru a vă putea răspunde la solicitările dumneavoastră atunci când utilizați formularul de Contact;
 • Transmiterea de informații prin e-mail și/sau sms, constând în promoții, campanii, tombole, concursuri, sau orice alt tip de eveniment organizat de mall;
 • Analizarea modului și interacțiunii dumneavoastră cu site-ul.

CIUBOTARIU L. ALINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA S.R.L. nu va vinde, comercializează sau închiriază informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care firma CIUBOTARIU L. ALINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA S.R.L. este gata din punct de vedere legal să facă acest lucru.

Suplimentar, atunci când vă dați acordul expres urmărim în mod automat informații despre dumneavoastră, prin folosirea unor fișiere de tip cookies ce sunt necesare funcționalității site-ului (ex. autentificare). Pentru mai multe detalii puteți accesa Politica cookies .

Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor?

În calitate de persoană vizată, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2016/79/27.04.2016 aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

 • Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv la informații cu privire la categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal procesate, durata stocării;
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor dacă considerați ca datele colectate de noi sunt incorecte, incomplete sau inexacte;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
 • Dreptul la portabilitatea datelor procesate de noi către un destinatar indicat de dumneavoastră;
 • Dreptul de opoziție la procesarea datelor;
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată cu privire la modul în care v-au fost prelucrate datele cu caracter personal.

În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră puteți folosi butonul de dezabonare din cuprinsul e-mail-urilor primite de la noi sau puteți să ne transmiteți solicitările dumneavoastră prin e-mail, la următoarea adresă: office@genau-languages.com (în acest din urmă caz, vă vom solicita o dovadă a identității dumneavoastră pentru a preveni abuzurile).

De asemenea, puteți completa un formular de exercitare de drepturi ce se află la biroul relații cu clienții din cadrul mall-ului.

Reținerea și ștergerea datelor

În absența unei solicitări din partea dumneavoastră privind ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de noi, acestea vor fi stocate pe perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, astfel:

 • Pentru scopul îmbunătățirii funcționalității site-ului și pentru a vă răspunde solicitărilor transmise prin formularul de contact, datele vor fi stocate pentru o perioadă de 1 an de la ultima dumneavoastră interacțiune cu noi;
 • Pentru îndeplinirea scopului de promovare a mall-ului (marketing), datele vor fi stocate pe o perioadă de 5 ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu noi;
 • Pentru îndeplinirea scopului de cercetare, datele vor fi stocate pe o perioadă de 5 ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu noi;
 • În situația în care înțelegeți să vă ștergeți contul de utilizator al site-ului, datele dumneavoastră furnizate cu ocazia înregistrării vor fi șterse în maximum 30 de zile;
 • Pentru îndeplinirea scopului privind analizarea modului și interacțiunii dumneavoastră cu site-ul, vă rugăm să consultați Politica cookies .
Transferul datelor personale

CIUBOTARIU L. ALINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA S.R.L. nu vinde, nu transferă, nu dezvălui și nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legătură cu activitatea sa.

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Poliție, instanțe judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Cum securizăm datele dumneavoastră

CIUBOTARIU L. ALINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA S.R.L. ia în serios siguranța datelor, astfel că folosim tehnologii și proceduri adecvate pentru protejarea informațiilor personale. Politicile și procedurile noastre sunt revizuite periodic și actualizate în conformitate cu dispozițiile aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu:

 • deținem politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;
 • avem măsuri de protecție împotriva pierderii accidentale și a accesului/utilizării/distrugerii/dezvăluirii a datelor cu caracter personal;
 • efectuăm evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR;
 • efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor;
 • instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
 • toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.
Contactează-ne